Konopie dla ochrony środowiska

Fundacja “Konopie dla Ziemi” realizuje cele związane z ochroną środowiska.

Nasz Fundator

Fundacja powstała aby wspierać ochronę środowiska poprzez poszerzanie świadomości o konopiach.

Jej Fundator Dariusz Jan Nowak jest od wielu lat zaangażowany w temat konopi i ochrony środowiska. 

Jako Współprzewodniczący Zespołu ds. Biogospodarki przy Ministerstwie Rolnictwa chce aktywnie wpływać na ochronę środowiska.

Więcej