Konopie dla ochrony środowiska

Realizujemy cele związane z ochroną środowiska.Blog

Rada Programowa Fundacji

Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. Politechniki Białostockiej
Kierownik Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

W Fundacji odpowiedzialny za część związaną z technologiami konopnymi. W swoim dorobku posiada publikacje dotyczące wykorzystania konopi w przemyśle budowlanym i energetycznym oraz posiada patenty, opracowania i szereg publikacji naukowych dotyczących zagospodarowania odpadów pochodzenia roślinnego.

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

W Fundacji odpowiedzialna za część związaną z organizacją rynku. Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. W 2011 roku została odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

Dr hab. Arkadiusz Stępień prof. Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego
Profesor uczelni Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa

W Fundacji odpowiedzialny za cześć związaną z gleboznawstwem, w tym dotyczącą płodozmianu, jak również z ochroną przyrody. Specjalności to: herbologia, systemy rolnicze, uprawa roli i roślin, kształtowanie agroekosystemów.